2015/10/31

වනපෙත මැදින් වැටුණු මඟ


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
වනපෙත මැදින් වැටුණු මඟ

වසා දැමුවෝය ඔවුහු සැත්තෑ වසරකට පෙර

අවු, වැසි, සුළං වැද

කැඩී වැනසී ගොස්ය ඒ මඟ

දැන් ඉතින් කිසිවෙකුත් නොදනිත

වනරොදෙහි ගස් වැවෙන්නට පෙර

ඒ මැදින් වට මඟක් වූ බව:

වන ලැහැබ්, පඳුරු යට

සිහින් පෙඳ පාසි යට

වැතිර ඇත ඒ මඟ.

වනපෙතෙහි පාරක් තිබූ තැන

අළු කොබෙයියන් දැන් බිජු රකින බව

බැජරයන් නිදහසේ දුව පනින වග

දකින්නේ වන රැකවලා පමණිය.

 

කලාතුරකින් මිනිසෙකු දකින

එනිසාම මිනිසුන්ට බිය නොවන

දිය බල්ලන් ප්‍රියාවට අඬගසන තැන

මසුන් පිරි විල මතින් රෑ සුළඟ සිසිල් වන

ගිම්හාන සමයේ එක්තරා ගොම්මනක

පිවිසුණෙහි නම් වනරොදට ඉදින් ඔබ,

වනපෙත මැද තිබෙන ඒ පැරණි මැකුණු මඟ

අතැඹුලක් පරිද්දෙන් දන්නා විලාසෙට

මිහිදුමෙන් වැසීගිය හුදෙකලා වන මැද

තිර ලෙසින් හැල්මේ දුවන අසෙකුගේ කුර හඬ

පින්නෙහි ගැටෙන දිගු ඇඳුමක සරසරය

සමගින් ඔබේ සවන් මත පතිත වනු ඇත.

 


 
 
 
 
 
 
 
 
-රඩ්යාඩ් කිප්ලිං (1865-1936)
 
චිත්‍රය: Peter Campbell

 

2015/10/17

පොත් පිළිස්සීම
භයානක දැනුම පිරි පොත්
ප්‍රසිද්ධියේ පුළුස්සන ලෙසට
අණ කළ විට රෙජීමය
බල කෙරිණි ගොනුන් හට අදින්නට
පොත් පිරවූ ගැල් ගිනි මැලය වෙත හැමතැනකම
පිළිස්සූ පොත් ලැයිස්තුව පිරික්සන
තහනමට ලක්වූ එක් විශිෂ්ටම කවියෙක්
තම පොත් පුළුස්සන්නට අමතකව ඇති වග
වටහා ගත්තේය දැඩි භීතියෙන්
සිය ලියන මේසය වෙත
වියරුවෙන් මෙන් ගිය හෙතෙම
ලියුවේය බලයේ සිටින අය වෙත ලියමනක්.
සිය පෑන ලෙලවමින් ලියුවේය ඔහු මෙලෙස:
පුළුස්සපල්ලා මාව ! පුළුස්සපල්ලා මාව !
නොකරපල්ලා මෙලෙස මට !
අමතක නොකරපල්ලා මාව !
නොකියූවෙම්ද සත්‍යය හැමවිටම
මම මගේ පොත්වල ?
දැන් සලකන්නේය නුඹලා මහට
බොරුකාරයෙකු විලසට
එබැවින් අණකරමි මම නුඹලාට:
පුළුස්සපල්ලා මාව ! -බර්ටෝල්ට් බ්‍රෙෂ්ට් (1898-1956)

සෙවුම්