2022/02/19

නිද්‍රාව

 


රාත්‍රී අඳුර මැද මිහිතලයේ වුවන දොවා පිරිසිදු කළ විට අහස

නොදත්තෙමු අපි කිසිවෙකුත් එය, නිදා සිටියෙමු අපි සියලු දෙන.

එකිනෙකා ඉඟෙන් අල්වාගෙන, තණපත් තුටින් නැටුමෙහි යෙදුණු කල

නොදත්තෙමු අපි කිසිවෙකුත් එය, නිදා සිටියෙමු අපි සියලු දෙන.

අපගේ ගැඹුරු නින්ද තුළ වැසි ඇද නොහැළිණි ය

වර්ෂාව මධ්‍යයට අපද පිවිසුණේ නැත.

එසේ නම් කෙලෙසක ගෙවී ගොස් රාත්‍රී හුදෙකලාව හා නිහඬබව,

අලස වූ උදෑසන මලානිකබව නැඟී සිටියේද අප නෙත් ඉදිරිපිට . . .

 

නොදත්තෙමු අපි කිසිවෙකුත් එය, නිදා සිටියෙමු අපි සියලු දෙන.

 

 


-ශංඛ ඝෝෂ් (1932-2021)

 

(කල්යාන් රෝයි බෙංගාලි බසින් ඉංගිරිසියට කළ පරිවර්තනයෙනි.)

 


2021/09/19

අ(න)වබෝධය


 


හරිතවන් තණබිම්, සාරවත් උයන්වතු
උසැති කඳු හා සුවිසල් සයුරු ඇති,
ඉර-හඳෙන් එළිය වූ අහස ඇති
යශෝධර ලෝකයක්
මවුකුසෙන් එපිට ඇති වග
කිසිවකු කියුවහොත්
නූපන් දරුවකුට
විශ්වාස නොකරයි හෙතෙම
ඒසා දෙයක් අභූත.
 
කෙලෙස නම් සිතා ගන්නද ඉදින්
තවමත් අඳුරු මවුකුස සිටින ඔහු
මේ ලොවෙහි
විස්තර කළ නොහැකි මහිමය?
 
එලෙසින්ම,
ගන්ධයෙන්, වර්ණයෙන්
එපිට වූ ලෝක ගැන
මුනිවරුන් කියන කල,
තෘෂ්ණාවෙන් බිහිරි වූ
ආත්මාර්ථයෙන් අඳ වූ
පුහුදුන් මිනිසා
කෙලෙස නම්
වටහා ගනුද
ඒවායේ යථාර්ථය?
 
-ජලාල් අද්-දීන් රූමි (1207-1273)


(මාර්යම් මාෆි සහ අසීමා මෙලිතා කෝලින්ගේ ඉංගිරිසි පරිවර්තනයෙනි. )

සෙවුම්