2015/09/13

නිදහසපාසැලේ පොත්වල
මගේ මේසය මත
වැලි මත හිම මත
ලියමි මම ඔබේ නම

කියැවූ හැම පිටුවකම
සෑම සුදු කොළයකම
ගල්, ලේ, කරදාසි, අළු මත
ලියමි මම ඔබේ නම

කනක පිළිරූ මත
සෙබළුනගෙ අවි මත
රජවරුන්ගේ කිරුළු මත
ලියමි මම ඔබේ නම

වනය මත කතර මත
කැදලි හා පඳුරු මත
පැටිවියෙහි රාව මත
ලියමි මම ඔබේ නම

අසිරියෙහි රෑ කල
සුදු පාන්වල දිවාකල
ගෙවී යන ඍතුවල
ලියමි මම ඔබේ නම

ඉරුණු මා නිල් ඇඳුම් මත
පොකුණෙහි පුස්කෑ ඉර එළිය මත
විලෙහි දිදුලන සඳඑළිය මත
ලියමි මම ඔබේ නම

කෙත් මත සිතිජය ඉම
විහඟ පියපත්වල
අඳුරු සුළං මෝල් මත
ලියමි මම ඔබේ නම

වළා පෙණ කැටිති මත
කුණාටුවෙහි දහදිය මත
නීරස අඳුරු වැහි මත
ලියමි මම ඔබේ නම

දිලිසෙන රූප මත
නන් පැහැ සීනු මත
සොබාවික සත්‍ය මත
ලියමි මම ඔබේ නම

පසුවුණු පාරවල
විවරවූ මංවල
විසිරි ගිය තැන්වල
ලියමි මම ඔබේ නම

එළිය දෙන පහනෙහිද
නිවී ගිය පහනෙහිද
යළි එක්වූ පවුලෙහිද
ලියමි මම ඔබේ නම

කැපූ පළතුරුවල
මා කුටියෙහි කැඩපත මත
මගේ සයනය මත
ලියමි මම ඔබේ නම

සුරතල් සුනඛ තෙම මත
උගේ එසවුණු කන් මත
උගෙ පා පොඩිති මත
ලියමි මම ඔබේ නම

මා දොර පඩිය මත
හොඳින් දන්නා දේවල
ශුද්ධ ගිනිදළු මත
ලියමි මම ඔබේ නම

ගී ගයන දන මත
මා මිතුරනගෙ බැම මත
දිගුකරන දෑත් මත
ලියමි මම ඔබේ නම

විස්මකුරු වීදුරු මත,
නිහඬබව මැඩ නැගෙන
දෙතොල්පෙති මත
ලියමි මම ඔබේ නම

වැනසුණු මා සරණ මත
බිඳදැමූ ප්‍රදීපාගාර මත
මා විඩාවෙහි පවුරු මත
ලියමි මම ඔබේ නම

විරාගී ශුන්‍යබව මත
නග්න හුදකලාව මත
මරණයෙහි ගමන් මත
ලියමි මම ඔබේ නම

නැවත ලද සුවය මත
පහව ගිය අනතුර මත
මතකයෙන් තොර අපේක්ෂා මත
ලියමි මම ඔබේ නම

“නිදහස
එවදනෙහි බලයෙන්
යළි ජීවය ලබමි
ඔබ දැන හැඳිනගෙන
ඔබට නම තබන්නට
මේ ලොව උපන්නෙමි.-පෝල් එලුවාර්ද් (1895-1952)

ඒ.එස්. ක්ලයින් ගේ ඉංගිරිසි පරිවර්තනයෙනි.
Painting by: Eugene Delacroix


2015/09/07

විඩාපත් මගියෙකුගේ කවිය

පැතිර ඇත නිසලබව
කඳු මුදුන් උඩින්
නොනැගේ තුරුහිස් මතින්
පවනක සරසරයවත්
නිහඬය වනපෙතේ
පොඩිති කුරුල්ලන්
ඉවසනු මැන මඳක්...
නොපමාව ඉසිඹුලනු ඇත ඔබත්

-ජොහාන් වුල්ෆ්ගන්ග් ෆොන් ගොඑත(1749-1832)


හයිඩ් ෆ්ලිපෝගේ ඉංගිරිසි පරිවර්තනයෙනි.

Painting by Vasily Perov.

සෙවුම්