2011/06/11

දෙව්ලොව වැඩ වසන දෙවියන් දැක ගනිමිපීදුණු ඉරිඟු කෙත රන් තරඟ නැගෙන කල
වැදී මුදු පවන් රැල් තුරු වදුල සැලෙන විට
උයනෙහි හරිතවන් දිලෙන තුරුපත් අතර
රත් පැහැති පලම් ඵල සැඟව ගන්නා කලට

රන්වන් උදෑසන‍, රක්තවන් සැඳෑ කල
සන්සුන් මාවතක පිනි දියෙන් තෙමී ගිය
පඳුරක් යට පිපිණු නිම්නයේ ලිලී මල
රජතමය හිස නවා මා දෙසට නැවෙන විට

ගිරි කඳුරු අතර මැද සීත දිය ගලන කල
මිහිදුම් සිහින මැද ගිලී ගිය සිතිවිලිම
සාමයෙන් පිරී ගිය ඈත දුරු රට ගැන
බුබුලන ස්වරයෙන් කොඳුරා කියන විට

රැළි ගැසුණු මා දෙබැම මුදු බවට පත්වේය
හද පෙළන ‍සංකාව, වේදනා නැතිවේය
මිහිමත ඇති සතුට දැන් මම අත් විඳිමි
දෙව්ලොව වැඩ වසන දෙවියන් දැක ගනිමි

මිහයිල් ‍ලෙර්මන්තොව් (1814-1841)
(යෙව්ගෙනි බොන්වර් රුසියානු බසින් ඉංගිරිසියට කළ පරිවර්තනයෙනි)

2 comments:

සෙවුම්