2011/12/19

ලේ සුවඳ

වන මධුවල තිබේ
නිදහසේ සුගන්ධය
දූලිවල ඇත්තේ
හිරු කිරණක සුවඳ
යුවතියක දෙඅදර
පිච්ච මල් සුවඳ වුව
දිලිසෙන රත්තරන්වල
කිසිදු සුවඳක් නැත


මින්‍යනෙත්* මලෙහි ඇත
ජලයේ සුගන්ධය
ප්‍රේමයේ ඇත්තේ
ඇපල් ඵලයක සුවඳ
එනමුදු සදාකල්හිම
දැනෙනු ඇත අපට මෙය
ලේවල තිබෙන්නේ
ලේවල සුවඳමය

-ආන්නා අක්මතෝවා (1889-1966)

ජේන් කෙන්යොන් රුසියානු බසින් කළ ඉංගිරිසි පරිවර්තනයෙනි 
* මින්‍යනෙත්:- මධ්‍යධරණී පෙදෙස්වල වැවෙන සුදු පැහැ මල් වර්ගයකි

1 comment:

  1. lionel Ratnatilake22 December 2011 at 16:36

    ලස්සන අදහස්.

    ReplyDelete

සෙවුම්