2016/06/25

මා සිතන සැටියටමා සිතන සැටියට
දෙවියන් මිය ගොසින් ඇත.
ඔහු සිටිත් යැයි සිතන අය
සිතුවාදෙන් එලෙස.

කතා නොකරමි තවත් ඔහු ගැන;
මුමුණන්නේ නොවෙම් තවත් ඔහු නම.
වනසාගෙන සිටින්නෙමු
එකිනෙකා අප දෙදෙන.

ප්‍රශංසා කළෙමිය පෙර ඔහු නමට.
ශාප කළෙමිය ඊට ඉන් අනතුරුව.
බැලූ විට ඒ සියලු දේ
මහා කටයුත්තක් විය.

සිටින්නෙමි දැන් මා නොදොඩා නිහඬව.
ගෙවන්නෙමි මා දිවිය රිසි පරිද්දෙන් මහට.


-  තුකාරාම් (1598-1649)

(දිලිප් චිත්රේ මරාථි බසින් ඉංගිරිසියට කළ පරිවර්තනයෙනි) 
 

Photo credit: pinterest.com1 comment:

  1. කම්මනා වසලෝ හෝති කම්මනා හෝති බ්‍රාහ්මනෝ....

    ReplyDelete

සෙවුම්