2018/04/08

රේඩියෝ කෙටිකතා

පරිවර්තන බ්ලොග් අඩවියේ පළවූ ගබ්රියෙල් ගාර්ෂියා මාර්කේස්ගේ “දන්ත වෛද්‍යවරයා සහ ඔක්තාවියෝ පාස්ගේ “නිල් ඇස් යන පරිවර්තන කෙටිකතා ඇසුරෙන් කැනඩාවේ විකාශය වන “සවන” ගුවන්විදුලි නාලිකාව වෙනුවෙන් අනුරුද්ධ වැලිගමගේ මහතා නිර්මාණය කළ රේඩියෝ කෙටිකතා පහත සබැඳියෙන් අසන්න.  No comments:

Post a Comment

සෙවුම්