2010/04/28

ආදරයේ හැටි

ගනඳුරුය රාත්‍රිය, නොපෙනේ ඉමක් පැතිරුණු වන පෙතේ
සරති සහසක් දනෝ මං සොයා ගනඳුරේ
හමුවිය යුතුව ඇත රහසින් කිසිවෙකුත්
එහෙත් ඒ කවුරුන්ද, කොහෙදීද කියා මට නොවැටහේ

රැඳී ඇත එනමුදු මා සිතේ එකම විශ්වාසයක්
මුව පුරා තවරා සිනාකැන් කිනම් හෝ මොහොතක
පැමිණෙනුය මා ඉදිරියට ජීවිතයේ සතුට
සුවඳ ගල්වා, ස්පර්ශ කොට කොඳුරා ගීතයක් මෙන්
දැවටී මා සිරුර පසුකොට යතැයි එය
උල්ලසිත හැඟුමෙන් පුරවා මගේ සිත

ඇතැම්විට ගනඳුරේ අහස්තලයේ ‍ඇඳෙන
නිමේෂෙක විදිලියෙන් දකින කිසිවෙකු සමග
බැඳෙමි මම ආදරෙන් ඒ එක මොහොත තුළ
කියමි මම හ‍ඬ නගා ජීවිතය සුන්දරය
දුරුකතර ගෙවා මා පැමිණියේ ඔබ වෙතය

ගනඳුරු මැදියමේ මා අසලට පැමිණ
ළංව සිට වෙන්ව ගිය සෙස්සන් සියල්ලම
සැබෑවට සිටියේද නැතිනම් නොසිටියෙද
නොදන්නෙමි ඉදින් මම ඒ වගක් කියන්නට


- රබීන්ද්‍රනාථ ඨාකූර

No comments:

Post a Comment

සෙවුම්