2011/12/13

තරණය

චිත්‍රය:- විලියම් මැක්ටගාර්ට්

හිරු බැස ගොස්ය
පායා ඇත ඉරබටු තරුව
යමෙකු මා කැඳවන හඬ
පැහැදිලිව ඇසෙයි මට
නැව් නැගී මා සයුර වෙත යන කල
වැලිපරයෙහි ගැටී නොනැගේවා හඬක්

තරඟ නැගුණද සයුර
පෙනෙන්නේ නිදිගත් සෙයකි
හඬක් නැගුමට හෝ
පෙණ විසිරවිය නොහැකි
අපරිමිත ගැඹුරකින්
නැගී වුත් උදම් රැළි
යළිත් මා නිවෙස වෙත
රැගෙන යන්නේ ඉදින්

ගොම්මන පැතිර යයි
නැගේ සැඳෑ කල සීනු හඬ
එළැඹෙනුය ඉන්පසුව
රෑ කල ගණ අඳුර !
මා නැව් නගින කල
සොවක්, සමුගැනීමක්
නොතිබේවා ඉදින්

කාලයෙන් දේශයෙන්
මා සිරුර වෙන්කොට
රැගෙන යන්නෙය මේ
ජලකඳ බෝ දුරට
වැලිපරය පසුකොට
මුහුණට මුහුණ ලා
මැවුම්කරු හමුවන්න
මම පතන්නෙමි ඉදින්

-ඇල්ෆ්‍රඩ් ටෙනිසන් (1809-1892)

No comments:

Post a Comment

සෙවුම්